Huurvoorwaarden Hugo Bike

Art. 1

De huurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen en de huurvoorwaarden te tekenen als "gelezen en goedgekeurd".

Art. 2

De minimum leeftijd van de Hugo bike op de openbare weg bedraagt 16 jaar. 

Art. 3

Het dragen van een valhelm is niet verplicht maar echter aangeraden op de openbare weg. Deze worden ter beschikking gesteld per huurperiode. De verhuurder kan dan ook onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet dragen van een helm.

Art. 4

De verhuurder zal zich vooraf vergewissen van de goede staat van de step. Alle steps zijn uitgerust met een fietsslot. Deze zijn verplicht te gebruiken ter diefstalpreventie.

Art. 5

Voortijdige inlevering van de E-step geeft geen recht op terugbetaling.

Art. 6

De huurder zal elk ongeval of schade onmiddellijk melden bij het inleveren van de Hugo Bike.

Art. 7

De huurder blijft aansprakelijk voor elke schade wegens diefstal, verlies of beschadiging van de verhuurde step of zijn onderdelen.

Art. 8

Bijkomende huurgelden of vergoedingen voor diefstal, verlies of beschadiging zullen onmiddellijk door de huurder betaald worden.

Art. 9

Tenzij bij opzettelijk fout van de verhuurder, draagt alleen de huurder volle verantwoordelijkheid voor om het even welke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit ongevallen of uit de uitvoering van dit huurcontract.

Art. 10

Ingeval de huurder door overmacht (ongeval, ziekte,...) verhinderd is zelf de fiets binnen te brengen of aangifte te doen van verlies of ongeval, dan zal hij/zij ervoor zorgen deze verplichtingen na te leven door tussenkomst van een derde persoon.

Art. 11

De gehuurde step dient voor 18.00u te worden binnengebracht in de Oude Heirweg 13 Te Lichtervelde, tenzij anders overeengekomen. Indien de step niet tijdig ingeleverd wordt, is bijkomend huurgeld voor één kalenderdag verschuldigd per begonnen kalenderdag die de verhuringsperiode overschrijdt.

Art. 12

Het huurgeld is bij afhaling van de gehuurde steps cash te betalen. Er is geen mogelijkheid tot betalen met een betaalkaart.

Art. 13

De elektrische steps worden steeds met een volledig opgeladen batterij verhuurd. Het bereik met een volle batterij bedraag t 50 km tot 70 km. Er dient rekening te worden gehouden met het reliëf (vlak of heuvelachtig) , de windkracht en het lichaamsgewicht van de bestuurder. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor een kortere reikwijdte van de batterij omwille van deze beperkingen. U krijgt steeds een lader bij de Hugo Bike, waardoor het mogelijk is om de batterij bij een laadpunt te herladen.